Giấy ghi chú

THÔNG SỐ CƠ BẢN

– BÌA
+ Màu sắc: nhiều màu
+ Số mặt in: Không In
  + Loại Giấy Couche 300gsm 
– RUỘT
+ Màu sắc: nhiều màu
+ Số mặt in: 1 mặt
 + Loại Giấy Fort 100gsm 
– Kỹ thuật in:
– Số bộ / cuốn: 100